Articole originale

  • Articol complet
  • Cifre și date
  • Referințe
  • Citații
  • Valori
  • Licențierea
  • Reimprimări și permisiuni
  • PDF

Componentele fructului longan au fost modelate ca sferă pentru semințe, cilindru pentru tulpină de semințe și placă pentru stratul de semințe, coajă și carne. Difuzivitățile de umiditate au fost determinate prin minimizarea sumei pătratului de derivări între valorile prevăzute și experimentale ale conținutului de umiditate al stratului subțire de uscare în condiții controlate de temperatură a aerului și umiditate relativă. Datele experimentale au fost obținute din uscarea în strat subțire a componentelor sub formă de sferă pentru semințe, cilindru pentru tulpină de semințe și placă pentru strat de semințe, coajă și carne. S-au folosit temperaturi ale aerului de 50, 60, 70 și 80 ° C și umiditate relativă în intervalul 1,5-13,33%. Difuzivitatea medie a cărnii fructelor longan a crescut odată cu temperatura, dar difuzivitatea coajei, a stratului de semințe, a semințelor și a tulpinii semințelor au fost independente de temperatură. Difuzivitățile de umiditate ale învelișului și ale stratului de semințe au fost mult mai mici decât cele ale celorlalte părți ale longanului.

determinarea

MULȚUMIRI

Această cercetare face parte din proiectul de cercetare SFB 564 („Cercetare pentru utilizarea durabilă a terenurilor și dezvoltarea rurală în regiunile muntoase din Asia de Sud-Est”), finanțat de Deutsche Forchungsgemeinschaft (DFG), Germania și cofinanțat de Consiliul Național de Cercetare din Thailanda și Ministerul Științei, Tehnologiei și Mediului, Vietnam. Recunoaștem cu recunoștință sprijinul financiar pentru această cercetare.

Valori de articol

Lecturi suplimentare

Oamenii citesc și ei listează articolele citite de alți cititori ai acestui articol.

Articole recomandate listează articolele pe care le recomandăm și care sunt alimentate de motorul nostru de recomandări bazat pe AI.

Citat de listează toate articolele care citează pe baza citărilor Crossref.
Articolele cu pictograma Crossref se vor deschide într-o filă nouă.