Articole originale

  • Articol complet
  • Cifre și date
  • Referințe
  • Citații
  • Valori
  • Reimprimări și permisiuni
  • Obțineți acces /doi/full/10.1080/15567030802606004?needAccess=true

Pentru a dezvolta o capacitate ridicată de sulf și un absorbant reactiv COS de îndepărtare din syngas, oxizii Fe-Mn-Ce au fost studiați în această lucrare. Sorbanții pot elimina COS de la 1,5% la mai puțin de 0,3 mg/m 3 în condiții adecvate. Capacitatea de sulf a absorbantului proaspăt a fost de aproximativ 20 gS/100 g sorbent la temperatura de 320-400 ° C. Testele au arătat că Fe2O3 a fost redus la Fe3O4 sau FeO cu simulare simulată și prezența Fe3O4 poate explica eficiența ridicată a eliminării COS. Reactivitatea absorbantului a scăzut când Fe3O4 a fost parțial redus la FeO. S-a constatat că comportamentul de desulfurare a fost, de asemenea, influențat de temperaturile de calcinare, temperaturile de desulfurare și compozițiile de gaze. Temperatura ridicată de calcinare are un efect negativ asupra performanței de desulfurare a absorbantului datorită BET mai scăzut. Hidrogenul favorizează eficiența desulfurării, în timp ce CO prezintă un efect negativ asupra îndepărtării COS.

carbonil

  •