Tragerea la sorți este deschisă rezidenților americani cu vârsta de peste 18 ani care:

extragerea

Participați la un concurs prin pagina oficială Facebook de pe Facebook, pagina Instagram, caseta drop

Nu este necesară nicio achiziție.

1. Participanții trebuie să intre utilizând formularul web sau formularul de informații furnizat. Toate înregistrările primite după data și ora de închidere a promoției nu vor fi eligibile.

2. Tragerea la sorți nu este deschisă angajaților sau personalului Promotorului sau agenților, familiilor sau partenerilor acestora.

3. Participanții trebuie să furnizeze Promotorului numele complet, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon din timpul zilei. Vom folosi detaliile dvs. personale în conformitate cu politica noastră de confidențialitate pe care o puteți vedea aici.

4. Nu mai mult de o intrare per persoană.

5. Nici o răspundere sau răspundere nu va fi asumată sau acceptată de către Organizator pentru orice „aprecieri” nereușite de Facebook sau vizite pe site (indiferent de motivul eșecului). Nu vor fi luate în considerare înregistrări întârziate, întârziate sau pierdute. Dovada depunerii nu este o dovadă a primirii.

6. Premiile sunt detaliate pentru fiecare extragere individuală. Cu excepția cazului în care premiul este declarat în mod explicit că este în numerar, nu există echivalent în numerar. Premiul este netransferabil. Promotorul își rezervă dreptul de a înlocui un premiu alternativ de valoare echivalentă.

7. Înscrierile câștigătoare vor fi selectate la întâmplare dintre cele trimise până la data de închidere a extragerii. Tragerea la sorți va avea loc în termen de două săptămâni de la data închiderii. Dacă nu se publică nicio dată de închidere, atunci data de închidere va fi de 30 de zile de la data publicării concursului sau extragerii premiilor.

8. Câștigătorul tragerii la sorți va fi notificat prin e-mail la adresa pe care a furnizat-o când a intrat la tragerea la sorți, sau dacă a intrat „ne place” pe Facebook, prin mesajul Facebook. Dacă câștigătorul nu își revendică premiul în termen de o lună de la notificare, își pierde premiul și un alt câștigător va fi selectat aleatoriu în locul său.

9. Premiul va fi trimis prin poștă în termen de 28 de zile de la data închiderii extragerii și nu se acceptă nicio responsabilitate pentru un premiu pierdut sau deteriorat.

10. Numele și județul de reședință al fiecărui câștigător vor fi disponibile la cerere după 3 luni, prin e-mail [email protected] Orice astfel de cereri trebuie depuse în termen de 28 de zile de la data închiderii.

11. Toți participanții trebuie să accepte aceste reguli. În cazul unui litigiu cu privire la reguli, decizia Promotorului va fi definitivă și nu va fi încheiată nicio corespondență.

12. Prin participarea la extragerea gratuită, câștigătorul este de acord ca numele său să fie folosit în publicitate de către Promotor și să participe la publicitatea necesară.

13. Pot apărea evenimente care fac ca tragerea la sorți în sine sau atribuirea premiului să fie imposibilă din motive care nu depășesc controlul Promotorului, iar Promotorul poate, la discreția sa absolută, să modifice sau să modifice tragerea la sorți, iar participantul este de acord că nu va fi responsabil să se atașeze de Promotor ca urmare a acestuia.

14. Promotorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții sau de a anula, modifica sau modifica extragerea de premii în orice etapă, dacă se consideră necesar în opinia sa sau dacă circumstanțele apar în afara controlului său.

15. Promotorul exclude răspunderea, în măsura permisă de lege, pentru orice pierdere, pagubă sau vătămare survenită de către participanți ca urmare a intrării sale în tragerea la sorți sau a câștigătorului (câștigătorilor) care rezultă din acceptarea sau premiu.

16. Promotorul este Science Supplements Inc, o companie înregistrată în statul Carolina de Sud, SUA, sub numărul de licență de stat 103465493 al cărui sediu social este 1310 Garlington Road, Unitatea D, Greenville, SC 29615.

17. Aceste Reguli și orice litigiu sau reclamație care decurge din sau în legătură cu acestea sau obiectul acestora (inclusiv litigii sau reclamații necontractuale) vor fi guvernate de legislația Statelor Unite. Orice litigiu sau reclamație care decurge din sau în legătură cu acestea sau obiectul acestora (inclusiv litigii sau reclamații necontractuale) va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Carolina de Sud.

* Facebook și Instagram sunt mărci comerciale ale proprietarului său. Toate drepturile recunoscute.

  •