Muzeul Alimentației și Nutriției din Cipru (CFNM) este o organizație non-profit culturală și de cercetare, care își propune să conducă și să întreprindă inițiative și activități pentru a promova cunoașterea și practicarea alimentelor tradiționale, ca parte a patrimoniului cultural imaterial.

nutriției

Activitățile de cercetare, studiu și formare acoperă în principal formele tradiționale ale următoarelor: alimente, nutriție, dietă (cu accent deosebit pe dieta mediteraneană), ustensile, instrumente și locuri pentru producerea și conservarea alimentelor. Alimentele sunt abordate prin diferite perspective: folclor, istorie, muzeologie, știința alimentelor și nutriție. De asemenea, se pune accent pe relația și alimentația sănătoasă tradițională și nutriția, precum și impactul asupra sănătății al aderării la dieta mediteraneană și mâncarea tradițională cipriotă. Scopul final este înregistrarea, conservarea, promovarea și diseminarea patrimoniului cultural al alimentelor tradiționale.

A fost dezvoltat un depozit electronic de date referitoare la istoria și cultura alimentelor: Muzeul virtual al alimentelor din Cipru. Aceasta este o bază de date în care au fost digitalizate informații despre utilizarea alimentelor tradiționale cipriote, practicile și mesele de zi cu zi asociate, rețetele, instrumentele și tehnicile de procesare (împreună cu reprezentări vizuale/fotografii). Materialul prezentat acoperă o perioadă de la preistorie până la momentul actual și, până în prezent, include 1600 de documente. În ediția actuală, Muzeul virtual al alimentelor din Cipru este în limba greacă.

În paralel cu activitățile sale de cercetare, CFNM încearcă să sensibilizeze publicul cu privire la tradițiile dietetice cipriote și la produsele alimentare locale, precum și să promoveze moștenirea culturală gastronomică ca motor pentru creșterea durabilă a zonelor urbane și rurale. Pentru a avansa scopurile menționate anterior, CFNM colaborează strâns cu producătorii tradiționali de alimente, autoritățile locale și regionale, planificatorii de dezvoltare și întreprinderile private. Un set specific de activități întreprinse de CFNM se referă la sprijinirea antreprenoriatului, promovarea ocupării forței de muncă și sporirea progresului profesional în ceea ce privește grupurile de femei implicate în producerea și vânzarea produselor alimentare tradiționale. În ultimii doi ani, CFNM a organizat evenimente, pentru a prezenta activitatea acestui tip de grupuri și a spori sustenabilitatea acestora prin promovarea produselor lor către publicul cipriot mai larg.

La nivelul UE, asociația participă în prezent la proiecte internaționale legate de cultura gastronomică europeană. (Europeana Food & Drink, Cuninary Bridges Across Europe, Ateliere culinare avansate).

Muzeul Alimentației și Nutriției din Cipru a organizat și găzduit:

- Ateliere de lucru pentru adulți despre bucătăria tradițională

- Concursuri naționale anuale în rândul copiilor și tinerilor despre bucătăria tradițională

- Un concurs național de fotografie cu alimente tradiționale

- Prima și singura conferință națională despre bucătăria tradițională cipriotă.

Asociația a participat, de asemenea, la diferite festivaluri de folclor.

  •